Kompleksowy System Wodno-Ściekowy gminy Kurów-etap I

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w aglomeracji "Kurów" w skład, której wchodzą miejscowości: Kurów, Brzozowa Gać, i Olesin ( Al. Lipowa ), położone na terenie Gminy Kurów w powiecie puławskim w zachodniej części województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 132 009,12 zł.

Gmina uzyska dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 8 705 997,37 zł.