W ramach projektu wykonany zostanie zbieracz "E" odprowadzać będzie wody deszczowe z zachodniej części m. Olesin. Przebiegać będzie od węzła nr 88 Aleją Lipową do skrzyżowania z ul. Armii Wojska Polskiego, a następnie przez teren bazy POM do oczyszczalni ścieków S5 zlokalizowanej w pobliżu zbiornika wodnego nad rz. Kurówką.

Długość projektowanego zbieracza wyniesie – 1029 m. Średnica zbieracza ø 0,70 m. Zagłębienia zbieracza wyniosą od 1,92 m do 4,90m. Dł. kanału bocznego zbieracza „E” będzie o średnicy ø 0,30 m, długości 55 m.

W drodze przetargu nieograniczonego na w/w roboty została wybrana firma PHU."INWOD" Roman Pacek z Lubartowa – wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 6 931 890,90 zł.