Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności 620 m3/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce będącej własnością gminy Kurów.

Oczyszczalnia ścieków w Kurowie

W skład oczyszczalni ścieków wejdą następujące obiekty i urządzenia:

 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
  • Szybkozłącze do odbioru ścieków
  • Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków
  • Pomiar ilości ścieków dowożonych
  • Moduł rejestracyjny, wydruk danych
 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
  • Układ napowietrzania / mieszania
  • Porcjowe dozowanie ścieków
 3. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków połączonych:
  • Automatyczna krata hakowa
 4. Pompownia główna
  • Stacja pomp zatapialnych
 5. Mechaniczne podczyszczenie ścieków połączonych
  • Automatyczne sito skratkowe
  • Piaskownik pionowy
 6. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
  • Pięciokomorowy selektor beztlenowy
  • Komora denitryfikacji/nitryfikacji
  • Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków
 7. Stacja dmuchaw
 8. Zagęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego
 9. Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego
 11. Działanie oczyszczalni zautomatyzowane po przez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne systemu GSM.

Podstawowe elementy podczyszczania ścieków garbarskich

 1. Punkt zlewny ścieków garbarskich
  • Szybkozłącze do odbioru ścieków
 2. Uśrednienie i podczyszczenie ścieków garbarskich
  • Układ napowietrzania / mieszania
  • Pomiar odczynu ścieków
  • Układ przygotowania i dozowania mleka wapiennego
  • Układ odprowadzania ścieków podczyszczonych
  • Układ odprowadzania osadu
 3. Zbiornik retencyjny osadu
  • Układ napowietrzania / mieszania
  • Odprowadzanie osadów do stacji odwadniania